ANNA LEŻAŃSKA WICESTAROSTĄ SKARŻYSKIM

29 listopada br. odbyła się II w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni wybrali starostę skarżyskiego, którym został Artur Berus. Wybrano również na wicestarostę Annę Leżańską oraz dwoje członków zarządu powiatu: Katarzynę BilskąTadeusza Bałchanowskiego. W sesji uczestniczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski.

 Sesję otworzył przewodniczący rady Jacek Jeżyk, następnie starosta V kadencji Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu między sesjami oraz raport o stanie powiatu na koniec kadencji.

Jednym z najważniejszych punktów czwartkowych obrad był wybór Starosty Skarżyskiego VI kadencji. W głosowaniu tajnym radni oddawali głosy na dwie zgłoszone kandydatury, dotychczasowego wicestarostę Artura Berusa oraz Mariusza Bodo. Ostatecznie stosunkiem głosów 10:9 starostą skarżyskim został Artur Berus. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru wicestarosty, którym została Anna Leżańska oraz dwóch członków zarządu na których wybrano Katarzynę BilskąTadeusza Bałchanowskiego.

Sesję zakończono podjęciem przez radnych dwóch uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski