POSUMOWANIE PROJEKTU W SORBINIE

29 listopada w Szkole Podstawowej w Sorbinie podsumowano projekt pod nazwą "Zajęcia pozalekcyjne sposobem na życie", który był realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" w Sorbinie od września do listopada 2018 roku. Jego koordynatorem była Halina Fidor, a w posumowaniu – poza uczniami, rodzicami i nauczycielami, wzięli udział wójt gminy Mariusz Walachnia, dyrektor SP Bliżyn Grzegorz Jędrzejczyk i SP Sorbin Henryk Żak, kierownik GOPS Zofia Nowak-Walachnia, prezes TPD Grażyna Kij, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Solarz, prezes Towarzystwa Agnieszka Ślusarczyk, członkowie GKRPA Beata Żak i Monika Łukomska.

 

 

W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki uzależnień dla klas 0-3 oraz 4-8 dla Szkoły Podstawowej w Sorbnie.

Odbył się również konkurs literacki "Życie nie jest po to by brać", była to już piąta edycja konkurs dla uczniów klas 4-8 dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Bliżyn. Podczas podsumowania nagrodzono uczniów biorących udział w konkursie, później odbył się wieczór andrzejkowy z wróżbami i zabawą.

Odbyły się również wycieczki do Magicznych Ogrodów i ruin zamku w Janowcu. 

Projekt był dofinansowany ze środków gminy Bliżyn w ramach realizacji zadnia publicznego "Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez konkursy plastyczne, literackie oraz wycieczki. Wartość projektu wyniosła 7.368 złotych z czego dotacja z Urzędu Gminy to 5 tysięcy złotych.

Celem działań jest propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów, przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Halina Fidor podziękowała wolontariuszom i opiekunom za zaangażowanie w projekt, a byli to: Agnieszka Boczek, Agnieszce Więckowskiej, Magdalena Żak, Agnieszka Przeorskiej i Alicji Mrozowskiej

Zdjęcia dzięki uprzejmości Zbyszka Bibera.

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski