21 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


     

STRAŻACKI OPŁATEK 2013

Wielkość czcionki

W spotkaniu udział wzięli m.in.:

Ks. Stanisław Wlazło – kapelan gminny strażaków

Ks. Sławomir Spychaj  – proboszcz parafii w Sorbinie

st. bryg. Sylwester Hamera – Komendant Powiatowy PSP

Michał Jędrys – Starosta Skarżyski

Anna Leżańska – radna powiatu skarżyskiego

Bożena Święs – Dyrektor SP w Sorbinie

Radni: Bogusław Bąk, Kazimierz Boruń, Halina Fidor, Sławomir Ferencz, Krzysztof Krzepkowski i Tomasz Pela.

 Część merytoryczną posiedzenia poprowadził Zdzisław Kuźdub - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

 • ocenę działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 2013 r.
 • ocenę sytuacji pożarowej na terenie gminy Bliżyn za 2013 r. 
 • główne zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działalności związku do realizacji w 2014 r.
 • ustalenie kalendarza imprez i uroczystości strażackich na 2014 r.
 • ustalenie harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych OSP 

 

            Oceniając działalność związku OSP RP na trenie Gminy Bliżyn Zdzisław Kuźdub poinformował, że w ciągu mijającego roku zrealizowano wszystkie planowane zadania, w tym także zadania statutowe.   Podkreślił, że rok 2013 był to kolejny rok, w którym wykonano znaczący zakres prac remontowych i modernizacyjnych w strażnicach OSP. Poprawiło się również wyposażenie strażackich świetlic. Wiele zadań zrealizowano przy udziale środków funduszu sołeckiego. W budżecie Gminy Bliżyn zapewniono środki na remonty pojazdów i sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniu oraz zakupy sprzętu pożarniczego i wyposażenia. 

 Zdzisław Kuźdub zwrócił uwagę na dużą aktywność jednostek OSP w zakresie podwyższania kwalifikacji. Poinformował, że w ciągu 2013 r. strażacy ochotnicy z terenu gminy Bliżyn ukończyli pięć specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku i związek OSP RP. Łącznie kwalifikacje podwyższyło 34 strażaków z terenu Gminy Bliżyn.

            Ocenę sytuacji pożarowej na terenie Gminy Bliżyn za 2013 r. przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku - Kam. st. bryg. Sylwester Hamera, który podkreślił, że w mijającym roku odnotowano znacznie mniej pożarów i innych zagrożeń na terenie powiatu oraz Gminy Bliżyn.  

  Za główne zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP do realizacji w 2014 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP przyjął:

 • przeprowadzenie kampanii zebrań sprawozdawczych;
 • przeprowadzenie IX Mistrzostw Gminy Bliżyn OSP w tenisie stołowym;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych i gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
 • zorganizowanie gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z obchodami jubileuszu 55-lecia działalności OSP Mroczków; 
 • przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo pożarniczych;
 • zapewnienie gotowości bojowej OSP na odpowiednim poziomie;
 • podejmowanie działań w kierunku dalszej poprawy wyposażenia strażnic OSP; 
 • podejmowanie działań w kierunku poprawy stanu technicznego strażnic i ich otoczenia.

 

            W trakcie posiedzenia ustalono także harmonogram zebrań sprawozdawczych  w jednostkach OSP na 2014 r.

Lp.

Jednostka

Data

Godzina

1

OSP Bliżyn

08.02.2014

17:00

2

OSP Sorbin

18.01.2014

17:00

3

OSP Mroczków

25.01.2014

17:30

4

OSP Nowy Odrowążek

15.02.2014

17:00

5

OSP Nowki

18.01.2014

15:30

6

OSP Wołów

25.01.2014

16:00

 

Posiedzenie zarządu zakończyło się bardzo miłym akcentem - spotkaniem opłatkowym, podczas którego wszyscy uczestniczy łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Tą część strażackiego spotkania w Sorbinie poprowadzili księża Ks. Stanisław Wlazło i Ks. Sławomir Spychaj

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bliżynie składa tą drogą serdeczne podziękowanie gospodarzom posiedzenia strażakom z Sorbina, a w sposób szczególny Paniom Marii Dąbrowskiej, Stanisławie Kopeć, Hannie Kopeć, Bożenie Kopeć i Karolinie Kołek za obsługę posiedzenia i przygotowanie kolacji wigilijnej.

 

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps