28 Kwiecień 2017    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Ludwik, Paweł
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

APEL O SZKODLIWOŚCI WYPALANIA TRAW

Wielkość czcionki

apel-trawaW okresie wiosennym znacznie wzrasta liczba interwencji straży pożarnych związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Jest to zjawisko wysoce niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Efektem wypalania traw są często niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi. Tylko wczoracj 8 jednostek straży, w tym z Bliżyna i Sorbina, gasiło pożar między drogą S-7, Skarżyskiem - Kamienna i Lipowym Polem.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bliżyn!

Corocznie na terenie naszej gminy odnotowujemy kilkadziesiąt i więcej takich pożarów. Dzieje się tak, ponieważ w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, a z drugiej strony jest efektem nieodpowiedzialnego zachowania osób, często młodych ludzi, którzy traktują podpalanie traw jako swoistego rodzaju rozrywkę. Pamiętajmy, że ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Wypalanie traw w obrębie gospodarstw i na terenach przyleśnych to zjawisko niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla ludzi i ich dorobku. W wyniku wypalania traw często dochodzi do pożarów lasów. Towarzyszący takim pożarom gęsty dym, w przypadku pożarów traw w pobliżu dróg i szlaków komunikacyjnych, może znacznie ograniczać widoczność i być przyczyną kolizji i wypadków samochodowych.

Szanowni Mieszkańcy!

Każdy  pożar, to ogromne straty w środowisku naturalnym. To także wysokie koszty, które ponoszą straże pożarne. Te ogromne sumy pokrywane są w końcowym rozrachunku z budżetu naszej gminy, a to oznacza, że ostatecznie to my - całe społeczeństwo - ponosimy ciężar finansowania walki z pożarami traw. Nie pozostawajmy obojętni na to patologiczne zjawisko. Nie bójmy się reagować, napiętnujmy aspołeczne postawy.

Pamiętajmy o tym, że

„w świetle obowiązującego prawa, każdy kto  wypala pozostałości roślinne na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny”.

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps