21 Kwiecień 2018    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

CHCĄ JECHAĆ NA LITWĘ - SZUKAJĄ WSPARCIA

Wielkość czcionki

Uczniowie klasy IIIc Gimnazjum im. Stanisława Maczka w Bliżynie wspólnie z ich wychowawcą Romanem Falarowskim przygotowują się do zorganizowania wycieczki na Litwę. Jednak koszty wyjazdu przekraczają ich możliwości finansowe. W związku z tym poniżej publikujemy ich apel o wsparcie.

W imieniu własnym oraz wychowanków i ich rodziców zwracam się z prośbą o pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu autokarowego młodzieży na Litwę (Wilno i okolice). Prośbę mieli napisać sami gimnazjaliści, ale doszliśmy wspólnie do wniosku, że o niedostatku finansowym w budżetach rodzinnych nie wypada pisać rodzicom
i dzieciom. Wyjazd planowany jest pod koniec roku szkolnego na przełomie maja/czerwca 2014 r. i ma być nagrodą dla nich za osiągnięcia w nauce i zachowaniu oraz w działalności społecznej.

Uczniowie (23 osoby) wywodzą się z niezamożnych rodzin, a niektórzy rodzice
od wielu lat są bezrobotni. Rodzice szukają pracy dorywczej lub sezonowej, aby zapewnić podstawowy byt rodzinie. Często brakuje im pieniędzy na podstawowe artykuły szkolne
i ubezpieczenie. Gmina Bliżyn to piękny lesisty zakątek Polski, ale słabo rozwinięty pod względem gospodarczym. Panuje tu wysokie bezrobocie, a ziemia jest mało urodzajna (klasa V-VI), aby ją uprawiać w sposób dochodowy.

Uczniowie zespołu klasowego biorą czynny udział w życiu szkoły i lokalnego środowiska.
W roku szkolnym 2013/14 zorganizowali:

- spotkanie z udziałem żołnierza Armii Krajowej, por. Ryszardem Relidzyńskim „Myszką”;
- sesję popularno – naukową z udziałem prof. Grzegorza Motyki i dra Adama Kulczyckiego
o stosunkach polsko – ukraińskich oraz montaż słowno – muzyczny i wystawę „Polacy –Ukraińcy 1939 – 1947” (IPN Oddział w Lublinie);

- ogólnoszkolne spotkanie z zawodnikami Effectora Kielce i wyjazdy na mecze Korony Kielce, Effectora Kielce i Rossy Radom;

- wystawy „Zawody–dawniej i dziś” i „220. rocznica wybuchu powstania kościuszkowskiego”.

Zwyciężyli w Walentynkowym Turnieju Talentów.

W ubiegłym roku szkolnym przyczynili się do uświetnienia 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego organizując Gimnazjalną Sesję Popularno-Naukową. Brali także udział
w rekonstrukcji historycznej bitwy w Bliżynie. Ponadto, zamierzają zorganizować:
II Bliżyńskie Spotkania z Historią i Kulturą Żydów, spotkanie grup rekonstrukcyjnych
„Od husarii do broni pancernej” i wystawy: „Żołnierze Wyklęci” oraz „Miednoje – policyjny Katyń”. Część gimnazjalistów zamierza się wybrać w dniach od 06 sierpnia do 12 sierpnia 2014 r. na Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej (od Oleandrów do Kielc – 100 rocznica), jak to zrobił Jerzy Morris Malcolm, urodzony w Bliżynie uczestnik historycznego marszu. Wyjazd do Wilna byłby dla bliżyńskiej młodzieży okazją złożenia hołdu matce Józefa Klemensa Piłsudskiego na cmentarzu na Rossie i oddania się pod opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej. Polskie władze polityczne i oświatowe powinny brać przykład
z Izraela(młodzież izraelska obowiązkowo odwiedza miejsca związane z Holocaustem)
i finansować wyjazdy polskiej młodzieży na Kresy Wschodnie. Każdy polski uczeń w ramach edukacji historyczno – kulturowej powinien być w Wilnie i Lwowie.

Uczniowie nie czekają z „założonymi rękami” na dofinansowanie im wyjazdu. Odkładają pieniądze z kieszonkowego i w ramach możliwości indywidualnie dorabiają.
W tym roku szkolnym nie udało się załatwić pracy dla całego zespołu klasowego
(na przeszkodzie stanęły konkurencja i przepisy związane z bezpieczeństwem uczniów). Jednak pieniądze odłożone lub zarobione przez nich oraz środki finansowe otrzymane
od rodziców nie wystarczą na całkowite sfinansowanie upragnionego przez nich wyjazdu.
Dla wielu z nich będzie to pierwsza w życiu wyprawa poza granicę kraju.

Podczas przebywania na Litwie planowane jest zwiedzanie: karaimskiej kenesy
i zamku w Trokach, Cmentarza na Rossie, Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, kościoła św. Piotra i Pawła, Góry Zamkowej w Wilnie i uzdrowiska w Druskiennikach. Pobyt
kilkudniowy na wycieczce będzie dla moich uczniów nową formą wypoczynku i edukacji oraz oderwaniem od bliżyńskiej „szarej” rzeczywistości. Zachęci ich do poznawania kraju
i świata oraz rozbudzi nowe zainteresowania i pogłębi zdobytą w szkole wiedzę.

Dlatego zwracam się do instytucji i Ludzi Dobrej Woli o pomoc finansową w realizacji tego przedsięwzięcia.

Każda złotówka jest dla nas ważna. Proszę o wpłaty do 29.05.2014 r. (po tym terminie muszę ostatecznie potwierdzić nasz przyjazd).

Wpłaty należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie/Oddział w Bliżynie ul. Kościuszki 88a – 23 8520 0007 3004 4000 59210001 Rada Rodziców Gimnazjum
w Zespole Szkół w Bliżynie z dopiskiem „Wyjazd na Litwę – kl. III c”.

Roman Falarowski

PS

Prośbę umieszczam za zgodą Rodziców Klasy III „c” i Dyrekcji Zespołu Szkół w Bliżynie.

 

 

obywatel slidersuwumwsps