23 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


       

OGŁASZAMY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK

Wielkość czcionki

plakat wianek Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszy wianek.

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIANEK

1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Bliżyn

2. Celem konkursu jest: Kultywowanie tradycji „Nocy Świętojańskiej”

3. Konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych .

4. Prace konkursowe powinny być pracami własnymi.

5. Każdy wianek powinien zawierać świecę, dzięki której wyeksponowane zostaną jego walory estetyczne podczas puszczania na wodę po zmroku. Do konkursu dopuszczone będą tylko wianki wykonane z materiałów naturalnych.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka organizatorom 22.06.2014 r. do godz. 17:00

7. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem.

8. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

9. Komisja przyzna nagrody za najładniejsze wianki. Decyzja komisji jest ostateczna.

10. Wianki przechodzą na własność organizatora.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 22.06.2014 r. ok. godz. 19:30 podczas festynu „Przystań Bliżyn”. Wianki zostaną puszczone na wodę na zakończenie imprezy ok. godz. 22:00.

12. Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników konkursu przechodz¹ na rzecz organizatora. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano symboliczne upominki.

13. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.

 

 

obywatel slidersuwumwsps