01Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Spotkanie poświęcone tej tematyce 13 marca odbyło się w remizie Wołowie. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem.

Kilkadziesiąt osób przybyło na spotkanie zorganizowane przez radną Małgorzatę Zep. Wśród nich byli wójt gminy Mariusz Walachnia, radne Genowefa Supernat i Aneta Smulczyńska oraz Michał Pogodziński – inspektor ds. ochrony środowiska z urzędu gminy. Na temat programu „Czyste Powietrze” mówiła doradca energetyczny Renata Ciesielska, z kolei Karol Baranek z firmy „PROMAG” przedstawił informację na temat możliwości montażu paneli fotowoltaicznych. O tym, ze takie spotkanie było potrzebne, świadczyła olbrzymia ilość pytań do gości.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej na: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/o-programie

IMG 4361 Kopiowanie

IMG 4363 Kopiowanie

IMG 4364 Kopiowanie

IMG 4365 Kopiowanie

IMG 4366 Kopiowanie

IMG 4368 Kopiowanie

IMG 4370 Kopiowanie

IMG 4371 Kopiowanie

IMG 4373 Kopiowanie

IMG 4375 Kopiowanie

IMG 4376 Kopiowanie

IMG 4377 Kopiowanie

IMG 4380 Kopiowanie

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski