01 KopiowanieNa tradycyjnym wielkanocnym jajeczku 11 kwietnia spotkali się członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Mroczkowa. Licznie przybyłych seniorów, jak również ich gości powitał przewodniczący klubu Wacław Pejas. Później popłynęła moc życzeń dla seniorów i odbył się poczęstunek.

W dniach 24 kwietnia 2019 r. o godz. 17 w remizie OSP w Nowym Odrowążku oraz 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17 w remizie OSP Mroczków odbędą się spotkania szkoleniowe, dotyczące Programu Czyste Powietrze. Na spotkaniach będą prezentowanie szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków finansowych na wymianę pieca c.o., termomodernizację budynków mieszkalnych oraz montaż instalacji źródeł energii odnawialnej (instalacje fotowoltaiczne). Spotkania będą prowadzone przez pracownika WFOŚiGW w Kielcach.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

Urząd Gminy w Bliżynie

01 Kopiowanie-Niech Zmartwychwstały Pan zamieszka w naszych sercach i rodzinach – życzyła zebranych na spotkaniu w Sorbinie Janina Kołek, prezes Klubu Seniora „pogodni” w tej miejscowości. Do seniorów popłynęła moc życzeń, a dodatkowy wymiar spotkaniu nadał występ scholi parafialnej „Astra Dei” pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej.

01kasaZarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które złożono w ramach konkursu do działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się, na wysokiej 5 pozycji, projekt naszej gminy, na który otrzymamy dofinansowanie 548.000 złotych.

01 KopiowanieW niedzielę 7 kwietnia w kościele pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach odbył się koncert finałowy XV Festiwalu Wielkopostnego. Nasze zespoły znów wracają z sukcesami. W kat. „zespoły wokalne i instrumentalne” I miejsce ex-aequo zajęła schola „Astra Dei” z Sorbina, zaś w kat. „zespoły wokalno- instrumentalne" na trzecim miejscu był Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski