013 lutego w Mroczkowie odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 75. rocznicę pacyfikacji członków rodzin Janasów i Dobrowolskich oraz poległych w walce partyzantów ze zgrupowania „Robota” Stefana i Zygmunta Majewskich oraz 72. rocznicę mordu dokonanego przez UB na Marianie Jandule.

01 Kopiowanie2 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wołów, które otworzył prezes Dariusz Sitko, a poprowadził Zdzisław Kuźdub, komendant gminny strażaków ochotników. Wśród gości byli: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady Jacek Krzepkowski, komendant powiatowy PSP bryg. Marcin Machowski oraz radna Małgorzata Zep i sołtys Monika Sokołowska.

IMG 2927Od 1 stycznia br. autobusy Miejskiej Komunikacji Samochodowej linii „12” odjeżdżają w dniu robocze z nowego przystanku – Bór Mogiła o godz. 9.03, 12.43, 14.36 i 18.10. To efekt niemal rocznych starań sołtys Bugaja Teresy Banaszewskiej wspartej 150. podpisami mieszkańców oraz pomocą wicestarosty Anny Leżańskiej i wójta Mariusz Walachni.

01 KopiowanieDo końca lipca 200. osób z naszej gminy ukończy kurs języka angielskiego i niemieckiego a kolejna 160 kursy komputerowe. A wszystko to z inicjatywy sołtys Bugaja Teresy Banaszewskiej, której organizacyjnie pomagają radna Małgorzata Zep oraz prezes OSP Wołów Dariusz Sitko. Zajęcia odbywają się w remizie OSP Wołów.

Na prośbę Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach informujemy, iż na stronie www.schr.gov,pl został zamieszczony materiał pn. "Program azotanowy" zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w ww. zakiesie. 

            Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1982) Urząd Gminy informuje, że w dniu 18 i 19 lutego 2019 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 r., zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn.

            Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

            Kwalifikacja wojskowa, osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Bliżyn, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek Starostwa Powiatowego).

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski