Szanowni Rodzice uczniów szkół gminy Bliżyn

  

W związku z brakiem porozumienia nauczycielskich związków zawodowych i rządu prawdopodobne jest, że od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników szkół w Bliżynie i Mroczkowie przystąpi do strajku, co będzie oznaczało odwołanie zajęć. W szkołach w Odrowążku i Sorbinie lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Informujemy, że szkoły zapewnią niezbędną opiekę nad uczniami w godzinach prowadzenia zajęć oraz w czasie pracy świetlicy.

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem.

 Prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znajdą się nasze placówki. Wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji będziemy przekazywać na bieżąco.

01 KopiowanieW niedzielę 7 kwietnia w świetlicy OSP w Bliżynie odbyła się XV edycja Turnieju Tenisa Stołowego OSP w Puchar Wójta. Rywalizowało 19 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Dyplomy i nagrody najlepszym wręczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub, który był sędzią zawodów.

015 kwietnia 2019r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem eliminacji powiatowych jest Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Starostwo Powiatowe.

01 KopiowanieNa okoliczność 20. rocznicy wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) Szkolny Klub Europejski „Przeszłość i Przyszłość” wraz z opiekunem Romanem Falarowskim był organizatorem okolicznościowego spotkania na ten temat z płk. w stanie spoczynku Janem Dziukiem, byłym przedstawiciele Polski przy NATO i oficerem operacyjnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" działające na obszarze gmin:Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G w ramach działania 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne" oraz 2/2019/G w ramach działania 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego”ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".  Więcej informacji na stronie :
http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

 

01 Kopiowanie-Około 5 ha traw i nieużytków spłonęło 1 kwietnia w Gostkowie. Zagrożone były budynki mieszkalne i gospodarcze – mówi Czesław Szmalec, prezes OSP Bliżyn uczestniczący w akcji. Na miejsce dotarła również jednostka OSP Sorbin oraz JRG Skarżysko-Kamienna. Od początku roku tylko OSP Bliżyn aż 41 razy uczestniczyła w akacjach. Strażacy apelują o rozwagę i rozsądek i nie wypalanie traw.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski