Na skutek wichur z początku marca w Odrowb01ążku przewrócił się slup, na którym umieszczone było bocianie gniazdo. Z prośbą o pomoc do wójta gminy Mariusza Walachni zwrócił się ekolog Radosław Ślusarczyk z „Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot”. Przekazał on platformę dla ptaków, słup podarowała i zamontowała firma ZELKO Jarosława Kowalczyka.

Szkolny Klub Europejski "Przeszłość i Przyszłość" zaprasza w dniu 3 kwietnia o godz. 10.20 do Szkoły Podstawowej w Bliżynie na spotkanie z płk. Janem Dziukiem - byłym przedstawicielem Polski w strukturach NATO w Brukseli i oficerem operacyjnym w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie. Spotkanie zorganizowane zostaje na okoliczność 20.lecia wstąpienia Polski do NATO.

Polski Fundusz Rozwoju wraz z Wojewodą Świętokrzyskim zaprasza na konferencję poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym, która odbędzie się 4 kwietnia 2019, w godz. 10-14, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (sala nr 10).

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura „wejścia do systemu” dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia PPK, Polski Fundusz Rozwoju oraz spółka PFR Portal PPK, odpowiedzialna za portal http://www.mojeppk.pl/ – główne źródło informacji na temat sytemu, w partnerstwie z włodarzami wszystkich województw zaprasza na konferencje poświęcone ogólnym założeniom nowej ustawy oraz praktycznym aspektom wprowadzenia pracowniczych planów w przedsiębiorstwie.

Podczas konferencji pracodawcy dowiedzą się, w jaki sposób funkcjonuje PPK, jakie są terminy i warunki wdrożenia, jakie możliwości daje pracodawcy i pracownikowi oraz otrzymają praktyczne informacje, jakie kroki należy podjąć, by założyć PPK. Podczas konferencji będzie możliwość zadawania pytań oraz rozmowy z ekspertami PFR Portal PPK.

01W dniach 30-31 marca w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu odbył się VI. Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej. Zakończył się on niedzielnym koncertem galowym. Nasi artyści odnieśli znaczące sukcesy. Drugie miejsce zajęła schola „Astra Dei”, na trzecim miejscu był zespół „Sorbin” a wyróżnienie zdobył Wacław Pejas.

01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Bliżyn w lutym tego roku podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania U Źródeł” i przystąpiło do realizacji zadania „Młodzi geolodzy na Piekielnym Szlaku” w ramach projektu grantowego „Wydarzenia na Piekielnym Szlaku”. Beneficjentami są dzieci ze szkół podstawowych w Bliżynie, Mroczkowie i Sorbinie. 

01 KopiowanieTo tytuł akademii, która 27 marca odbyła się w Szkole Podstawowej w Bliżynie na okoliczność Dnia Patrona Szkoły. Przybyłych na nią powitał dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, a wśród gości byli wójt gminy Mariusz Walachnia oraz radni: Małgorzata Zep, Krzysztof Jurek, Sławomir Młodawski i Grzegorz Wróbel.

plakat. jpg.2803144 3074899W związku z rozpoczęciem przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach akcji informacyjnej , dotyczącej programu Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego #NowaPiątka zamieszczamy materiały informacyjne. 

Od 18 marca pracownicy urzedu wojewódzkiego we wszystkich 102 świętokrzyskich gminach będą prowadzili spotkania informacyjne, na których zaprezentują korzyści wynikające z nowo wdrażanego programu. Bieżący harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej: www.kielce.uw.gov.pl oraz na profilu Facebook https://facebook.com/suw.kielce/

Program #NowaPiątka skłąda się z pięciu elementów, których celem jest wsparcie wszystkich grup społecznych oraz poprawa jakosci życia Polaków:

1. Rodzina - 500+ od pierwszego dziecka

2. Młodzi - zwolnienie z podatku PIT pracujących od 26. roku życia

3. Praca - obniżenie podatku PIT z 18 na 17%oraz niższe podatki od pracy dla wszystkich

4. Infrastruktura - przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy powiatami i gminami

5. Pomoc starszym i słabszym- dodatkowa, trzynasta emerytura

BROSZURA INFORMACYJNA

Pochodzą z małych miejscowości i choć kończyli gimnazja z najwyższymi stopniami, często sytuacja materialna lub rodzinna utrudnia im kontynuację nauki. A przecież swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zasłużyli na miejsca w najlepszych szkołach. Stąd pomysł Fundacji BGŻ BNP Paribas na program „Klasa”.

"Klasa" to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów, a od 2019 roku również szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich - w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i SzczecinieJuż blisko 600 stypendystów programu z powodzeniem zdało maturę i dostało się na wymarzone uczelnie wyższe. Dziś studiują, stawiają pierwsze i kolejne kroki na rynku pracy oraz odnoszą liczne sukcesy.

Więcej informacji na stronie fundacji.

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski