SejmJakub Solarz i Julia Kulińska ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie, walczą o mandat poselski w tegorocznej XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Organizatorem sesji jest Kancelaria Sejmu przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zwanym dalej „Instytutem Pamięci Narodowej” .Temat tegorocznej sesji to ,,Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”.

01 KopiowanieW pierwszych dnia marca w miejscowości Bugaj odbyło się wielkie sprzątanie. Z inicjatywy pani sołtys, rady sołeckiej przy licznym udziale mieszkańców udało się zebrać 61 worków śmieci. Do tego opony, wersalki z lasu, leki i mnóstwo butelek.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie  
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27
- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)

w dniu 06.03.2019 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:

  • · Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  • · Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 07.03.2019 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:

  • · Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          Prezes PKPS

                                                                                                                                                            Oddział Bliżyn

                                                                                                                                         Monika Sokołowska

01-Moją gminą zawsze była gmina Bliżyn, a nie Skarżysko-Kamienna, gdzie mieszkam – mówiła wyraźnie wzruszona Zofia Nowak-Walachnia, przez niema ćwierć wieku kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, która przeszła na emeryturę. 1 marca w Hotelu „Promień” pożegnała się z władzami samorządowymi gminy, współpracownikami, przyjaciółmi.

Zgodnie z art. 11 ust 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) utraciło moc prawo pierwokupu przysługujące gminie na terenie obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2016 r., poz. 4005 z dnia 12 grudnia 2016 r.) Rada Gminy Bliżyn nie ustanowiła Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Ogłoszenie

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski