29 Czerwiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Benita, Piotr, Paweł
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

       

Gospodarka Odpadami

Wielkość czcionki

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2017 r. z zabudowy jednorodzinnej

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2016r z zabudowy jednorodzinnej

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bliżynie (PSZOK)

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Bliżyn w 2015r z zabudowy jednorodzinnej

 

Analiza gospodarowania odpadami w 2013r.

 

Harmonogram odbioru odpadów zabudoawa jednorodzinna w 2014 r.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2013 r.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

 

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według zapisów ustawy gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Segregacja tego, co wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, to klucz do sukcesu w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Docelowo obejmie on odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów ich selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną przedsięwzięcia.

 

Nowy system ma objąć wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Powstałe w gospodarstwach domowych odpady będzie odbierała firma wywozowa. Niezwykle istotne jest, by odpadki zostały wcześniej właściwie posegregowane - szczegółowy opis postępowania będzie podany do wiadomości mieszkańców w późniejszym terminie.

 

Osiągnięcie efektów w nowym systemie będzie zależało od nas samych. Za tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odpowiadała gmina, natomiast ilość i czystość wyselekcjonowanych odpadów zależy wyłącznie od mieszkańców. Im bardziej rozsądnie będziemy segregować odpady, tym lepsze osiągniemy efekty i tym niższe koszty będziemy ponosić.

 

W dotychczasowym systemie firmy wywozowe zawierały umowy bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. W nowym - umowy będą zawierane z gminą. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych będą prowadzone w regionalnej instalacji przetwarzania.

 

Nowy system będzie prowadzony przez gminę, czyli płatności, które przekazywano firmie wywozowej, będę trafiać do kasy gminy.

 

Gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów, jak stary sprzęt AGD, przeterminowane leki albo zużyte baterie.

 

Według nowych zasad, nasze śmieci firma wywozowa przekaże do regionalnej instalacji przetwarzania i odzysku. Tam będą one jeszcze dodatkowo segregowane. Frakcje, których nie da się wykorzystać, trafią na wyznaczone składowisko.

 

Budowa nowego systemu gospodarowania odpadami wymaga przeanalizowania wielu informacji z zakresu ilości i typu odpadów komunalnych, gęstości zaludnienia, jak również zwyczajów panujących w danej społeczności lokalnej. Dlatego ustawodawca nałożył na gminę m.in. obowiązek wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na uchwałach podjętych przez Radę Gminy:

 

 

W ramach wniesionej opłaty można będzie oddać każdą ilość i rodzaj odpadów komunalnych wyprodukowanych w danym gospodarstwie domowym.

 

Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma już działać; przedsiębiorca ma odbierać od właścicieli nieruchomości odpady, gmina ma pobierać opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

Wzór deklaracji (obowiązujący od 01.08.2016 r.)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Nowy wzór deklaracji (nieaktualny))

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

Wzór deklaracji (nieaktualny)

 

 

 

 

obywatel slidersuwumwsps