22 Październik 2018    |    Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Ogłoszenia

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na 'Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez: - zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne; - zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy.'

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

 

Treść ogłoszenia

WÓJT GMINY BLIŻYN

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. -

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych”.

 

oraz

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert

 

Ogłoszenie

 

 

obywatel slidersuwumwsps