Wiele osób wie, że co czwarty bocian jest polakiem. Ale ile osób wie, że podobnie jest w przypadku skowronka, czy pliszki żółtej? Tak, w wielu miejscach zachodniej części Europy skowronek jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem!

Co sprawia, że w Polsce te gatunki znajdują bardzo dobre warunki do życia? W głównej mierze jest to zasługa polskiego, ekstensywnego rolnictwa. Dzięki niemu krajobraz naszej wsi jest bardzo urozmaicony, co powoduje, że wiele gatunków zwierząt i roślin znajduje w nim doskonałe warunki do bytowania.

Aby uświadomić mieszkańcom wsi jak wielką wartość ma przyroda krajobrazu rolniczego, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” realizuje projekt edukacyjny pn. „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Dzięki tym działaniom pragniemy pokazać piękno i różnorodność krajobrazu, zaciekawić odbiorcę biologią gatunków związanych z terenami rolniczymi oraz pokazać nieszkodliwe dla przyrody sposoby gospodarowania. Grupą docelową projektu są mieszkańcy terenów rolniczych wschodniej Polski – głównie młodzież szkolna i rolnicy z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.


Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów. Ich zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu o przyrodzie krajobrazu rolniczego, szkolenia dla nauczycieli, pokazowe lekcje w szkołach (z wykorzystaniem przygotowanych dla celów projektu materiałów edukacyjnych) czy brać udział w lokalnych festynach. Po Polsce kursuje wystawa profesjonalnych zdjęć przyrodniczych, a zimą organizowane będą akcje ogławiania wierzb.


Zakładamy że poprzez przeprowadzenie tak różnorodnych działań edukacyjnych uda nam się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w odejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości rolników o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.”

Do projektu chętnie przystąpiło wiele placówek oświatowych z terenu Gminy Bliżyn. Są to Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie, Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie. Ponadto udział w warsztatach wezmą oddziały przedszkolne z Bliżyna i Mroczkowa prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna oraz przedszkole działające w szkole podstawowej w Sorbinie. Projekt ma charakter wieloetapowy. W ramach współpracy na terenie gminy oraz szkół będą organizowane zajęcia edukacyjne z uczniami, spotkania z lokalną społecznością, wycieczki przyrodnicze oraz pokazy filmów przyrodniczych.

Marek Kowalski - Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Piotr Dębowski – Animator powiatu skarżyskiego

Projekt "Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" dofinansowany jest przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

 

logo ee grants      logo pola     tp-bocian-logo