Gmina Bliżyn zakupiła komputery, które mają pomóc uczniom w zdalnym nauczaniu. W najbliższym czasie trafią do uczniów, którzy dzięki nim będą mogli pogłębiać swoją wiedzę.
Gmina otrzyma środki umożliwiające zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zapotrzebowanie złożone przez dyrektorów wynosiło 42 komputery. Sprzęt zostanie przekazany dla uczniów, u których występuje znaczne utrudnienie w dostępie do sprzętu komputerowego - kilkoro dzieci a jeden komputer. O przydziale będą decydować dyrektorzy szkól w porozumieniu z wychowawcami klas. Komputery będą tylko użyczane uczniom do czasu powrotu do szkół.

Informujemy, że nie ma możliwości składania jakichkolwiek wniosków o przydział komputera. Sprzęt pozostaje w wyłącznej dyspozycji szkoł.