Od dnia 16 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość dokonywania wpłat w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8.30 do 12.30 .

W celu dokonania wpłaty prosimy o dzwonek do drzwi.

Prosimy również o zastosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia /maseczka i rękawiczki/.

Istnieje możliwość płatności kartą płatniczą.

Wpłaty podatku i innych opłat można dokonywać również elektronicznie lub w oddziałach banku.

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn