20200420 placz05Trwają prace remontowe drogi gminnej nr 309011 Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków Piechotne na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 8 cm i szerokości 4m z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem. W ramach prowadzonych prac zostaną również oczyszczone rowy przydrożne oraz umocnione zjazdy do wysokości nawierzchni jezdni. Ogółem wyremontowany będzie odcinek drogi o długości 2107 m. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60%, pozostałe 40% kosztów pokryte będzie z budżetu Gminy Bliżyn. Całkowita zakładana wartość zadania wynosi 941.798,39 zł. Termin zakończenia robót przewidziany został w umowie z wykonawcą na dzień 30.06.2020 r.

20200420 placz01

20200420 placz02

20200420 placz03

20200420 placz04

20200420 placz06