IMG 0156W dniu 20.04.2020 prowadzono dystrybucję paczek żywnościowych z programu PO PŻ Podprogram 2019 dla osób starszych w której uczestniczyli pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Paczki żywnościowe zostały przygotowane przez Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej filia Bliżyn. W sumie rozwieziono 160 paczek dla osób starszych z terenu gminy Bliżyn.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie dziękuje za współpracę w tym trudnym okresie walki z COVID- 19 Pani Monice Sokołowskiej- Prezes PKPS odział w Bliżynie oraz Wojskom 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej za zaangażowanie i obsługę
na najwyższym poziomie, życząc wszystkiego dobrego.

Kierownik GOPS

Monika Łukomska

IMG 0156

IMG 0165

IMG 0166

IMG 0167

IMG 0168