W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej realizuje pomoc dla przedsiębiorców w związku z sytuzją kryzysową. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami i na stronie PUP.

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd)

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)