W związku z remontem przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku- Kamiennej  zawiadamia o całodobowym zamknięciu  przejazdu kolejowo-drogowego dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr  0443T Bliżyn- Majdów (ul. Szydłowiecka) w dniach 14 października 2020 r. od godz. 8.00 do 16 października 2020 r. do godz. 18.00.  

Objazd możliwy ul. Zgodną i Gostków "za torami" dla pojazdów o tonażu do 8 ton.