01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Bliżynie we wrześniu i październiku br. realizował projekt profilaktyczny "Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez wycieczki, konkursy literackie i inne formy”  dedykowany dla 40. dzieci zatytułowany „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bliżyn”. 20 października w miejscu integracji w Drożdżowie odbyło się jego podsumowanie połączone ze Świętem Pieczonego Ziemniaka. Zadanie zostało współfinasowane ze środków Gminy Bliżyn.  Poniżej także fotoreacja z wyjazdów w ramach projektu.

Uczestników spotkania powitała prezes TPD Grażyna Kij, o jego celach i założeniach mówiła Halina Fidor. Był on adresowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych z gminy, a jego celem było przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy oraz zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności poprzez wycieczki i konkursy literackie.

W ramach projektu dzieci wraz z opiekunami wzięły udział w wycieczka po Kielecczyźnie m.in. do Zamku Królewskiego w Chęcinach, rezerwatu przyrody „Góra Miedzianka” oraz Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, a także wyjazd na „Hubertusy” do gospodarstwa agroturystycznego „Fresco Ranch” w Wąchocku.

Zorganizowano też konkurs literacki o tematyce profilaktycznej w dwóch kategoriach wiekowych: wiersz profilaktyczny dla uczniów klas II i III oraz opowiadanie dla uczniów klas starszych. Podsumowanie projektu dokonano podczas spotkania w Drożdżowie, a prace konkursowe, które wpłynęły oceniała komisja w składzie: Monika Łukomska – kierownik GOPS, Beata Żak – pracownik socjalny oraz dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak. Nagrody wręczył wójt gminy Mariusz Walachnia. W kat. młodszej wpłynęło 12 prac. w ocenie jury I miejsce zajęły Kamila Fidos, Zosia Garczyk i Amelia Kwapisz, II Julia Zagulska, a III Alicja Cukrowska i Nikola Stępień. Najlepsze opowiadanie w grupie starszej napisali Ewa Adamczyk i Lena Kowalik, drugie miejsce przyznano Kacprowi Garczyk i Dagmarze Cedro, a trzecie Marysi Gruszczyńskiej. Wyróżniono Dominika Misiowca.

W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy SP Bliżyn Grzegorz Jędrzejczyk i SP Sorbin Henryk Żak, pomocy organizacyjnej udzieliła sołtys Drożdżowa Małgorzata Jachimowicz.

Popołudnie wypełniły wspólne gry i zabawy przy ognisku i poczęstunku.

 

IMG 5319 Kopiowanie

IMG 5320 Kopiowanie

IMG 5321 Kopiowanie

IMG 5323 Kopiowanie

IMG 5325 Kopiowanie

IMG 5327 Kopiowanie

IMG 5329 Kopiowanie

IMG 5331 Kopiowanie

IMG 5334 Kopiowanie

IMG 5336 Kopiowanie

IMG 5337 Kopiowanie

IMG 5338 Kopiowanie

IMG 5339 Kopiowanie

IMG 5340 Kopiowanie

IMG 5341 Kopiowanie

IMG 5342 Kopiowanie

IMG 5343 Kopiowanie

IMG 5344 Kopiowanie

IMG 5345 Kopiowanie

IMG 5347 Kopiowanie

Fotorelacja z wyjazdów w ramach projektu

x

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18