Bukiet 15 róż

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom Socjalnym
składamy

serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej
roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy aby każdy dzień przyniósł poczucie zadowolenia
i satysfakcji

a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny
i wdzięczność osób którym pomagacie.

Przewodniczący Rady Gminy                    Wójt Gminy Bliżyn
Jacek Krzepkowski                                     Mariusz Walachnia