01 KopiowaniePrzed II wojną światową w gminie Bliżyn na około 14.000 mieszkańców, około 300 osób stanowili Żydzi, ale wśród jego mieszkańców – poza katolikami - byli także grekokatolicy i ewangelicy. Dziś po nich nie pozostał, poza miejscami pochówku, niemal żaden ślad. 24 listopada w Szkole Podstawowej im. gen Stanisław Maczka odbyło się wydarzenie pod nazwą „Dzień pamięci o Bliżyńskich Żydach”.

Jego uczestników powitał dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk, wśród gości byli wójt gminy Mariusz Walachnia i radny Wiesław Gregiel oraz grupa mieszkańców.

Roman Falarowski wygłosił referat zatytułowany „Getto Żydowskie w Bliżynie w latach 1939-194”. Na wystawie okolicznościowej można było obejrzeć czasopisma i publikacje dotyczących życia, religii, kultury i historii Żydów oraz judaika. Na zakończenie akademii przejmujący wiersz włąsnego autorstwa recytowała Antonina Wrona.

Następnie delegacja młodzieży wraz nauczycielami zapaliła znicze w miejscu masowego pochówku Żydów zamordowanych przez niemieckiego okupanta w lasku nad rzeką Kamienną we wsi Wojtyniów.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt  i Rada Gminy Bliżyn, Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Ludwika w Bliżynie, Radny, Sołtys i Rada Sołecka wsi Wojtyniów, Muzeum Żydowskie „Galicja” w Krakowie, Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie oraz Szkolny Klub Europejski „Przeszłość i Przyszłość” przy Szkole Podstawowej im. Generała Stanisława Maczka w Bliżynie.

Dzień Pamięci o Bliżyńskich Żydach obchodzony był w gminie Bliżyn w ramach projektu Akademia Opiekunów Pamięci  prowadzonym przez Muzeum Żydowskie "Galicja" w Krakowie.

IMG 7626 Kopiowanie

IMG 7627 Kopiowanie

IMG 7628 Kopiowanie

IMG 7629 Kopiowanie

IMG 7630 Kopiowanie

IMG 7632 Kopiowanie

IMG 7633 Kopiowanie

IMG 7634 Kopiowanie

IMG 7637 Kopiowanie

IMG 7640 Kopiowanie

IMG 7641 Kopiowanie

IMG 7644 Kopiowanie

IMG 7645 Kopiowanie

IMG 7646 Kopiowanie

IMG 7647 Kopiowanie

x Kopiowanie

IMG 0854 Kopiowanie

IMG 0856 Kopiowanie

IMG 0857 Kopiowanie

IMG 0858 Kopiowanie

IMG 0859 Kopiowanie