W dP7204250niu 20 lipca Wójt Gminy Bliżyn  Mariusz Walachnia wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody za osiągnięcie najlepszego wyniku w szkole z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. Nagrody otrzymali uczniowie :

Dominik Niewiadomski - SP Mroczków

Michał Woźniak – SP Odrowążek

Weronika Żak – SP Bliżyn

Jagoda Jarosz - SP Sorbin

W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy. 

Gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

 

P7204234.1

P7204235

P7204239

P7204242

P7204243

P7204245

P7204246

P7204250

P7204252