OGŁOSZENIE O PRAWIE PIERWOKUPU

Zgodnie z art. 11 ust 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji utraciło moc prawo pierwokupu przysługujące gminie na terenie obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r.

W załączeniu całość ogłoszenia