PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Bliżyn

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla części sołectwa Bliżyn - "Bliżyn 1"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla części sołectwa Bliżyn - "Bliżyn 3"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla części sołectwa Gilów - "Gilów 1"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla części sołectwa Zagórze - "Zagórze 1"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla sołectwa Bugaj - "Bugaj"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla sołectwa Brzeście - "Brzeście"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla części sołectwa Płaczków - "Płaczków 1"

 

Plan przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości: Gilów; Gostków; Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu złoża "Wołów" w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn

Zmiana Nr 1 części zmiany Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego :Bliżyn 1" na obszarze gminy Bliżyn

Plan przestzrennego zagospodarowania dla miejscowości Sołtyków oraz części miejscowości Pięty