01W dniu 8 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie odbyło się spotkanie szkoleniowe, dotyczące Programu Czyste Powietrze. Na spotkaniu były prezentowanie szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków finansowych na wymianę pieca c.o., termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz montażu instalacji źródeł energii odnawialnej. Spotkanie było prowadzone przez pracowników WIOŚ w Kielcach.

Tematyka spotkania, czyli poprawa jakości powietrza w naszym najbliższym otoczeniu cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Uczestnicy spotkania wykazywali dużą aktywność uczestnicząc w ożywionej dyskusji oraz zadając wiele pytań do prowadzącego spotkanie.

Od 19 września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu Czyste Powietrze rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów inwestycji (od 30 do 90%). Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na :

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

- docieplenie przegród budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska( link: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu)

Michał Pogodziński

02

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12