pt0118 maja 2019 r. piechurzy ze Szkolnego Klubu Turystycznego „Wędrowiec” zakończyli wędrówkę Głównym Szlakiem Świętokrzyskim im. Edmunda Massalskiego, który liczy 94,5 km i jest  najdłuższym szlakiem Gór Świętokrzyskim. Jego przejście daje możliwość zobaczenia najciekawszych atrakcji turystycznych, z których słyną nasze góry. 

My wybraliśmy wariant przejścia szlaku z zachodu na wschód, a całą trasę podzieliliśmy na siedem etapów. Przejście GSŚ rozpoczęliśmy 13 października 2018 r., wędrując z Kuźniaków do Porzecza, a potem raz w miesiącu przemierzaliśmy kolejne odcinki: Porzecze – Sosnowica, Sosnowica – Masłów, Masłów – Święta Katarzyna, Święta Katarzyna – Przełęcz Hucka, Przełęcz Hucka – Przełęcz Jeleniowska i całość zakończyliśmy w Gołoszycach.

6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. generała Stanisława Maczka w Bliżynie odbyło się uroczyste wręczenie odznak, które można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich przejścia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK minimum 50 punktów GOT PTTK, złoty - przyznawany za przejście całego Głównego Szlaku Świętokrzyskiego i zdobycie 108 punktów GOT.

Odznaki srebrne zdobyli:

 1. Amelia Boczek,
 2. Julia Bródka,
 3. Mateusz Ciuk,
 4. Dawid Osóbka,
 5. Maja Serek,
 6. Barbara Sułek,
 7. Agata Świat,
 8. Oliwia Wrona,

Odznaki złote zdobyli:

 1. Maciej Bartkowski,
 2. Lena Jędrzejczyk,
 3. Sebastian Jędrzejczyk,
 4. Julia Kopeć,
 5. Weronika Kręcisz,
 6. Agata Ołownia,
 7. Marta Ołownia,
 8. Albert Rafalski,
 9. Zuzanna Stopa,
 10. Miłosz Wrona,
 11. Antonina Wrona,
 12. Tomasz Durlik,
 13. Anna Jędrzejczyk,
 14. Grzegorz Jędrzejczyk,
 15. Beata Kusztal – Wrona,
 16. Piotr Sułek.

Odznaki wręczyła wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału PTTK w Kielcach, pani Beata Milewicz, która pogratulowała wszystkim zdobywcom i jednocześnie podkreśliła, że bliżyńscy Wędrowcy przeszli Główny Szlak Świętokrzyski jako czwarta zorganizowana grupa w Polsce i przede wszystkim najmłodsza. Podziękowała również opiekunom Klubu: Tomaszowi Durlikowi i Grzegorzowi Jędrzejczykowi.

Po wakacjach Klub ponownie wyruszy na świętokrzyskie szlaki, aby zdobywać kolejne wyróżnienia.

pt02

pt03

pt04

pt05

pt06

pt07

pt08

pt09

pt10