01 KopiowanieTego życzył, nawiązując do nazwy klubu, seniorom z Mroczkowa ks. proboszcz Krzysztof Sieczka składając im życzenia świąteczno-noworoczne. Wójt gminy Mariusz Walachnia składając życzenia poinformował seniorów, że od 1 stycznia w nowo wyremontowanym lokalu rozpocznie działalność ośrodek wsparcia „Klub Seniora+”. O szczegółach mówiła kierownik GOPS Monika Łukomska.

Przybyłych na spotkanie, które odbyło się 19 grudnia, powitał przewodniczący klubu Wacław Pejas. Fragment Ewangelii odczytał Szymon Mastalerz, modlitwę ks. proboszcz. Następnie goście składali życzenia, łamano się opłatkiem, a zebrani zsiedli do wigilijnego stołu. Spotkanie śpiewaniem kolęd uatrakcyjnił Chór Seniora „Zawsze Młodzi”.

Radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia tego z seniorami spędzili także: przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radne Monika Gruszczyńska i Genowefa Supernat, przewodnicząca klubu z Bliżyna Halina Relidzyńska i z Sorbina Janina Kołek, pracownice socjalne Wioletta Brzózka i Grażyna Wanat, dzielnicowi Norbert Łoboda i Emil Sadza.

O działalności ośrodka napiszemy szerzej w styczniowym wydaniu „Informatora” po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, co ma nastąpić na sesji w dniu 27 grudnia.

IMG 8994 Kopiowanie

IMG 8996 Kopiowanie

IMG 8997 Kopiowanie

IMG 9000 Kopiowanie

IMG 9001 Kopiowanie

IMG 9004 Kopiowanie

IMG 9005 Kopiowanie

IMG 9006 Kopiowanie

IMG 9007 Kopiowanie

IMG 9008 Kopiowanie

IMG 9009 Kopiowanie

IMG 9010 Kopiowanie

IMG 9011 Kopiowanie

IMG 9014 Kopiowanie

IMG 9015 Kopiowanie

IMG 9020 Kopiowanie

IMG 9021 Kopiowanie

IMG 9022 Kopiowanie

IMG 9024 Kopiowanie

IMG 9025 Kopiowanie

IMG 9026 Kopiowanie

IMG 9027 Kopiowanie

IMG 9028 Kopiowanie

IMG 9029 Kopiowanie

IMG 9032 Kopiowanie

IMG 9033 Kopiowanie