01 KopiowanieWójt gminy Mariusz Walachnia i ks. Krzysztof Sieczka, proboszcz Parafii Mroczków i powiatowy kapelan Policjantów znaleźli się w gronie 24. osób odznaczonych „Medalem 100.lecia Powstania Policji Państwowej” nadanymi przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

W czwartek 27 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej funkcjonariusze zrzeszeni w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Policjantów podziękowali mieszkańcom powiatu skarżyskiego za wspieranie związkowej działalności. „Medale 100.lecia Powstania Policji Państwowej” odebrali samorządowcy, policjanci i przedstawiciele instytucji wspierających związek.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów medale otrzymali: Artur Berus, Konrad Krőnig, Mariusz Walachnia, Marcin Machowski, Andrzej Pyzik, Zbigniew Dąbrowski, Piotr Fitas, ksiądz Krzysztof Sieczka, Grzegorz Tumulec, Przemysław Działak, Marcin Glijer, Kamil Pulut, Wiesław Zegadło, Marek Markiewicz, Tomasz Śliwiński, Piotr Piłatowski, Tomasz Wydrzyński, Andrzej Jasiński, Paweł Świtakowski, Sławomir Borowiec, Paweł Musiał, Robert Korona, Jarosław Gwóźdż.

Medale wręczyli wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego związku Andrzej Ścibisz, Mirosław Jędrzejczyk i Marcin Czarnota.

02 Kopiowanie

03 Kopiowanie

04 Kopiowanie

IMG 2259 Kopiowanie

IMG 2262 Kopiowanie

IMG 2264 Kopiowanie

IMG 2265 Kopiowanie

IMG 2266 Kopiowanie

IMG 2268 Kopiowanie

IMG 2269 Kopiowanie

IMG 2270 Kopiowanie

IMG 2271 Kopiowanie

IMG 2274 Kopiowanie

IMG 2275 Kopiowanie

IMG 2276 Kopiowanie

IMG 2277 Kopiowanie

IMG 2279 Kopiowanie

IMG 2280 Kopiowanie

IMG 2282 Kopiowanie

IMG 2283 Kopiowanie

IMG 2286 Kopiowanie

IMG 2290 Kopiowanie

IMG 2292 Kopiowanie

IMG 2294 Kopiowanie

IMG 2296 Kopiowanie

IMG 2297 Kopiowanie