Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem została podjęta decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+ do 10 kwietnia 2020 r.