Informujemy, że w związku z obecną sytuacją
i stanem epidemii od 1 KWIETNIA 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wójt
(-) Mariusz Walachnia