W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemicznym przypominamy mieszkańcom gminy, że na terenie gminy obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na skwery, miejsca integracji, place zabaw oraz zakazuje się korzystania z siłowni napowietrznych i altan.  Za złamanie zakazu grozi surowa kara finansowa. Prosimy o przestrzeganie wytycznych dla zachowania bezpieczeństwa Nas wszystkich.