Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że w dniu 20.04.2020 r. rozwożone będą paczki żywnościowe z programu PO PŻ dla osób starszych. W dystrybucji paczek uczestniczą pracownicy socjalni oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Kierownik GOPS

Monika Łukomska