Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1970 i w latach wcześniejszych (1969, 1968…) na stałe zameldowane w gminie Bliżyn proszone są o dokonywanie zgłoszeń jubileuszu pięćdziesięciolecia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bliżynie  ul. Kościuszki 79 A, tel. 41/25-41-104 wew. 48.
Zgłoszenie nie musi być dokonane osobiście przez jubilatów, można dokonać zgłoszenia telefonicznie lub przez członków rodziny.
Na podstawie dokonanych zgłoszeń sporządzone zostaną wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2020 roku. 
Serdecznie zapraszamy
Urząd Stanu Cywilnego w Bliżynie