W zZAMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW GÓRKIwiązku z remontem przejazdów kolejowo- drogowych kategorii "D"  na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska- Dębica w m-ci Górki gm. Bliżyn, Wykonawca robót firma ALBUD sp.z o.o.  zawiadamia o zamknięciu przejazdów kolejowo-drogowych dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi gminnej nr 309017T w m-ci Górki (do placu zabaw) całodobowo od dnia 25 października 2021 od godz. 8.00 do 28 października 2021 do godz. 21.00  (4 dni) oraz przejazdu w ciągu drogi gminnej nr 309018T w m-ci Górki całodobowo od dnia 27 października 2021 r. od godz. 8.00 do 28 października 2021 do godz. 21.00 (2 dni)