baterieFundacja Odzyskaj Środowisko wyłoniła laureatów Konkurs „Współpraca kluczem do ochrony środowiska – szkolne centrum recyklingu”.

Konkurs skierowany był do Placówek Oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, rozpoczął się 25 września Konferencją, na której organizatorzy inspirowali do działania na rzecz ekologii i jednocześnie ukazywali realne możliwości prowadzenia zbiórki i prawidłowego zagospodarowania odpadów.

Ocenie konkursowej podlegały 4 Kategorie :

a - Działania Edukacyjne;

b-  Quiz wiedzy ekologicznej;

c-  Masa zebranych elektrycznych śmieci

d-  Masa zebranych zużytych baterii;

W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy Bliżyn i zajęły następujące miejsca:

Szkoła Podstawowa w Sorbinie - miejsce III

Szkoła Podstawowa w Bliżynie – miejsce V

Szkoła Podstawowa w Odrowążku – XIII

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie – miejsce XXV

Podjęte przez szkoły działania i ich współpraca z Gminą oraz lokalnym środowiskiem zostały podsumowane i wyłoniono laureatów konkursu. Wśród prowadzonych działań realizowane były kąciki edukacyjne, gazetki szkolne, plakaty zamieszczane na gminnych tablicach ogłoszeń, konkursy wiedzy recyklingowej, plastyczne, recytatorskie, prelekcje, spotkania z ekspertami ds. gospodarki odpadami, warsztaty w Zakładzie Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Piekoszowie.

Kategoria „Quiz wiedzy ekologicznej” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - ponad  5500 prawidłowych odpowiedzi i wzbudziła bardzo duże emocje. Nagrodzonych zostało 20 uczniów, którzy najszybciej udzielili prawidłowych odpowiedzi na zamieszczone pytania. Wśród nich znaleźli się uczniowie z naszej gminy: Alicja Pióro kl. Va, Dominika Olesińska kl. Va, Damian Mastalerz kl. Va, Dawid Winiarski kl. VIb ze SP Bliżyn oraz Krzysztof Żak kl. VI z SP Sorbin.

Praktyczna część konkursu to zbiórka elektrycznych śmieci i zużytych baterii, w której liczyła się przede wszystkim współpraca z Gminą, rodzicami, sąsiadami. Rekordowy efekt udało się osiągnąć Szkole Podstawowej im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Sorbinie – 550 kg co daje 16 kg/ na ucznia zebranych elektrycznych śmieci. W pozostałych szkołach zebrano: SP Bliżyn – 395 kg, SP Mroczków 199 kg, SP Odrowążek 84 kg. Zbiórka zużytych baterii przedstawiała się następująco:

SP Sorbin – 1 kg, SP Bliżyn – 154 kg, SP Odrowążek – 140 kg, SP Mroczków 7 kg.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z gminy Bliżyn wystartowały wszystkie szkoły. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku pozwoliło duże zaangażowanie nauczycieli z poszczególnych placówek – i tu duże podziękowania dla Pań koordynujących działania w szkołach: Renaty Młodawskiej, Agnieszki Dzikowskiej, Małgorzaty Siek oraz Magdaleny Biegaj. Ich pomysłowość i umiejętność zachęcenia uczniów do uczestnictwa w konkursie zaprocentowało wynikami.

 

Łącznie w konkursie wzięło udział 30 placówek oświatowych z terenu całego województwa, łącznie zebrały i przekazały do recyklingu 1485 kg zużytych baterii i 3457 kg elektrycznych śmieci