Zdjecia łąbędź4 grudnia na bliżyńskim ściętym już cienkim lodem zalewie, mieszkańcy zauważyli łabędzia. Ptak nie ruszał się z miejsca i wyglądał tak jakby przymarzł do lodu. Zaniepokojona mieszkanka ul. Opary poinformowała o zdarzeniu straż pożarną i Urząd Gminy. Do potrzebującego pomocy łabędzia ruszyła bliżyńska OSP, pojawił się również pracownik urzędu ds. ochrony środowiska. Strażakom sprawnie i delikatnie udało się zdjąć ptaka z lodu. Był to młody urodzony w tym roku łabędź (samiec) , osłabiony nie podjął wędrówki na południe z innymi ptakami swojego gatunku i pozostał na zbiorniku w okolicy którego się wykluł.

Ptak pochwycony przez strażaków OSP został przekazany do Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie koło Chęcin. W ośrodku znajdują opiekę liczne dzikie zwierzęta, w 90% są to ptaki. Po okresie leczenia czy rehabilitacji ptaki odzyskują wolność i zwracane są naturze. Kto wie może łabądziądko wiosną znów pojawi się na zalewie w Bliżynie.