no-ospWczorajszym zebraniem w Nowym Odrowążku strażacy z naszej gminy jako pierwsi w powiecie zakończyli kampanię zebrań sprawozdawczych. Na spotkanie w remizie, które prowadził druh Krzysztof Krzepkowski, poza miejscowymi strażakami przybyli: poseł Andrzej Bętkowski będący zarazem prezesm powiatowym OSP, wójt gminy Mariusz Walachnia (jednocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP), przewodniczący rady gminy Jerzy Rams, radny powiatowy Mieczysław Bąk i radny naszej rady Ryszard Olejarz, a także sołtys Monika Lisowska. Komendę Powiatową PSP reprezentował Wiesław Ungier.

W naszej gminie funkcjonuje aż 6 z 13 jednostek w pięciu gminach tworzących powiat skarżyski. W województwie jest ich aż 800 i pełnią one nie tylko ważną funkcję ratowniczo - gaśniczą, ale również społeczną i kulturalno - sportową.
W najbliższym wydaniu "Informatora" szerzej napiszemy o strażackich podsumowaniach w naszej gminie i w całym powiecie.