eprdDziś w "Zameczku" z inicjtywy firmy EPRD oraz diecezjalnego Stowarzyszenia "Ars Sacra" działających na zlecenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubsa odbyło się spotkanie poświęcone rozwoju szeroko rozumianej kultury oraz sportu w połączeniu z gospodarką w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie było elementem prac na opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji.

Spotkanie otworzył wójt gminy Mariusz Walachnia, a wzięły w nim udział osoby mające wpływ na działalność sportowo - kulturalną w gminie.
Ze strony inicjatorów spotkania wzięli w nim udział Tadeusz Pęczek - prezes firmy EPRD oraz ks. dr Paweł Tkaczyk, diecezjalny konserwator zabytków.