OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych pn. „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne

- zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy

- zajęcia/konkursy plastyczne, turystykę i inne

- spotkania integracyjne, turystykę i inne formy

- wycieczki, konkursy literackie i inne formy .

 

Po przeprowadzeniu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zatwierdzenia jego wyniku ogłasza się, że realizacja zadań zostanie powierzona:

1/ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy”
z kwotą dotacji 5 000 zł;

2/ Stowarzyszeniu „Jastrzębia pod Świnią Górą” z Jastrzębi na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowania czasu wolnego w szczególności poprzez: spotkania integracyjne, turystykę i inne formy” z kwotą dotacji 5 000 zł;

3/ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Bliżyn na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez wycieczki, konkursy literackie i inne formy” z kwotą dotacji 5 000 zł.