Urząd Gminy Bliżyn informuje, że z dniem 25 kwietnia 2020 r. (sobota) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bliżynie wznawia swą działalność i będzie przyjmował odpady od mieszkańców z terenu gminy.
Przypominamy, że PSZOK czynny jest w środy w godz. 1200-1700 oraz soboty w godz. 800-1300.

Wójt
(-) Mariusz Walachnia