Urząd Gminy Bliżyn informuje, że z dniem 25 kwietnia 2020 r. (sobota) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bliżynie wznawia swą działalność i będzie przyjmował odpady od mieszkańców z terenu gminy.
Przypominamy, że PSZOK czynny jest w środy w godz. 1200-1700 oraz soboty w godz. 800-1300.

Wójt
(-) Mariusz Walachnia

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski