01 KopiowanieZ okazji popularnych Andrzejek członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Mroczkowa w dniu 23 listopada spotkali się w strażackiej na zabawie andrzejkowej. Uczestników spotkania powitał prezes klubu Wiesław Kwapisz, wśród gości byli: kierownik GOPS Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

Korzystając z okazji dzielnicowi przeprowadzili pogadankę profilaktyczną na temat plagi wyłudzeń, jakich doświadczają mieszkańcy, w szczególności osoby starsze, naszego powiatu.

IMG 7609 Kopiowanie

IMG 7611 Kopiowanie

IMG 7612 Kopiowanie

IMG 7613 Kopiowanie

IMG 7614 Kopiowanie

IMG 7616 Kopiowanie

IMG 7617 Kopiowanie

IMG 7619 Kopiowanie

IMG 7620 Kopiowanie