01 KopiowanieZ okazji popularnych Andrzejek członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Mroczkowa w dniu 23 listopada spotkali się w strażackiej na zabawie andrzejkowej. Uczestników spotkania powitał prezes klubu Wiesław Kwapisz, wśród gości byli: kierownik GOPS Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

Korzystając z okazji dzielnicowi przeprowadzili pogadankę profilaktyczną na temat plagi wyłudzeń, jakich doświadczają mieszkańcy, w szczególności osoby starsze, naszego powiatu.

IMG 7609 Kopiowanie

IMG 7611 Kopiowanie

IMG 7612 Kopiowanie

IMG 7613 Kopiowanie

IMG 7614 Kopiowanie

IMG 7616 Kopiowanie

IMG 7617 Kopiowanie

IMG 7619 Kopiowanie

IMG 7620 Kopiowanie

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski