0124 wrze?nia na cmentarzu parafialnym w Bli?ynie spocz?? Aleksander ?yci?ski Wilczur (1926-1948), vcialis 40mg ?o?nierz polskiego podziemia niepodleg?o?ciowego, sildenafil zamordowany po wojnie przez komunistów dok?adnie 68. lat temu. Na uroczysto?ci odbywaj?ce si? wg ceremonia?u wojskowego, prescription pogrzebowe przyby?a rodzina ?o?nierza, na czele z ?on? - Józef? ?yci?sk? oraz córk? Aleksandr?, kilkadziesi?t pocztów sztandarowych, delegacje w?adz pa?stwowych i samorz?dowych, kombatanci, harcerze, strzelcy, ?o?nierze i le?nicy.

 

 

Uczestników nabożeństwa żałobnego powitał ks. proboszcz Stanisław Wlazło, mszę św. koncelebrował wikariusz generalny biskupa radomskiego ks. Henryka Tomasika ks. prałat Edward Poniewierski.

Po nabożeństwie kondukt żałobny w asyście wojskowej orkiestry przeszedł na cmentarz parafialny. Tutaj głos zabrali p.o. Jan Józef Kasprzyk, poseł Krzysztof Lipiec odczytał list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezes Fundacji Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki ze Szczecina Wojciech Łuczak. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza nominację wdowie po żołnierzu na stopień kapitana wręczył pułkownik Wiesław Święchowic, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w Kielcach.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnalezienia szczątków Aleksandra Życińskiego Wilczura, okazali pomoc w przygotowaniu uroczystości pogrzebowej oraz wzięli w niej udział podziękowała córka Aleksandra Milanowska.

Kompania Wojska Polskiego oddała trzykrotny salut, na koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów – w tym naszego samorządu w osobach wójta Mariusza Walachni, przewodniczącego rady gminy Tadeusza Łyjaka i zastępcy przewodniczącego Jacka Krzepkowskiego.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

92

93

94

95

96

97

98

99

99a

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

 

 

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski