24 Czerwiec 2017    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

 

Treść ogłoszenia

WÓJT GMINY BLIŻYN

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. -

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych”.

 

oraz

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert

 

Ogłoszenie

 

 

obywatel slidersuwumwsps