25 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

Ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn 'Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez:

- konkursy plastyczne, literackie, zajęcia rekreacyjne, wycieczki, festyny i inne

- wyjazdy integracyjne, zajęcia taneczne i inne.'

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na 'Realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez: - zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym rajdy, rozgrywki sportowe, turnieje i inne; - zajęcia muzyczne, turystykę i inne formy.'

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bliżyn ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

 

Treść ogłoszenia

WÓJT GMINY BLIŻYN

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. -

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych”.

 

oraz

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert

 

Ogłoszenie

 

 

obywatel slidersuwumwsps