Aktualności

plakat konkursInformujemy iż Kancelaria Prezydenta RP zainaugurowała II edycję konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty jej Honorowym Patronatem
Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. 
Tematem przewodnim tej edycji będą “Ostatki w polskiej tradycji”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przygotowanie krótkiego materiału audiowizualnego na temat koła.
Wzorem poprzedniej edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formie on-line z terminem naboru od 20 listopada 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Etap ogólnopolski planowany jest w formie stacjonarnej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zaprezentują się podczas zmagań konkursowych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

Regulamin Konkursu, karta zgłoszeniowa oraz plakat.

W związku z koniecznością wykonania robót naprawczych na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia o zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego dla ruchu pojazdów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr O443T Bliżyn - Ubyszów w dniach 1 grudnia 2021 od godz.8.00 do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 19.00

01 KopiowaniePrzed II wojną światową w gminie Bliżyn na około 14.000 mieszkańców, około 300 osób stanowili Żydzi, ale wśród jego mieszkańców – poza katolikami - byli także grekokatolicy i ewangelicy. Dziś po nich nie pozostał, poza miejscami pochówku, niemal żaden ślad. 24 listopada w Szkole Podstawowej im. gen Stanisław Maczka odbyło się wydarzenie pod nazwą „Dzień pamięci o Bliżyńskich Żydach”.

01 KopiowanieZ okazji popularnych Andrzejek członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Mroczkowa w dniu 23 listopada spotkali się w strażackiej na zabawie andrzejkowej. Uczestników spotkania powitał prezes klubu Wiesław Kwapisz, wśród gości byli: kierownik GOPS Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Marcin Jedynak.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski