Aktualności

1 KopiowanieLipiec w sołectwach Nowy Odrowążek oraz Kucębów rozpoczął się pod znakiem ekologii. Mieszkańcy nie tylko tych miejscowości, ale również z innych zakątków Gminy Bliżyn z inicjatywy radnej Katarzyny Cedro-Lisowskiej spotkali się, by połączyć spacer z dbaniem o środowisko. Była to też dobra okazja, by pokazać dzieciom jak ważna jest troska o czyste otoczenie.

W imieniu Fundacji Mapa Pasji i Fundacja Calamita pragnę serdecznie Państwa zaprosić na bezpłatny webinar skierowany do organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji, które chcą pokazać niepowtarzalny urok swoich miejscowości lub zaangażować mieszkańców w rozwój lokalny.

Bezpłatny webinar pt. „Questy – Wyprawy Odkrywców innowacyjnym narzędziem rozwoju polskich wsi, miast i miasteczek” odbędzie się we: wtorek 23 lipca o godz. 17:00 na platformie ZOOM (nie trzeba pobierać żadnych programów, ani zakładać konta)

Obowiązują zapisy pod linkiem: 
https://forms.gle/6ypaxoR5UvSpJa217

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o zapisanie się organizacji, które nie zapomną uczestniczyć w spotkaniu.

Spotkanie 23 lipca dedykowane jest organizacjom, które jeszcze nie mają na swoim terenie gier terenowych lub nie należą one do sieci „Questy – Wyprawy Odkrywców”.
Uczestnicy webinaru dowiedzą się:
• jak powstają questy – edukacyjne gry terenowe w regionach nieturystycznych,
• jak angażować mieszkańców wsi, dzielnic i osiedli w działania na rzecz promocji miejscowości i odkrywania lokalnego dziedzictwa,
• jak wyprawy odkrywców mogą uatrakcyjnić ofertę edukacyjną i turystyczną w wioskach tematycznych, zagrodach edukacyjnych, muzeach i skansenach,
• skąd pozyskać środki na stworzenie questu w Waszej miejscowości
• a także poznają dobre praktyki w zakresie promocji miejsc i aktywizacji społeczności wybrane spośród 1000 questów w całej Polsce.
Spotkanie poprowadzą twórcy programu Questy – Wyprawy Odkrywców – największej sieci 1000 gier terenowych w całej Polsce. Wsłuchują się oni w opowieści mieszkańców, dostrzegają walory przyrodnicze i historyczne nawet niewielkich wsi, a z ich gier terenowych korzystają dziesiątki tysięcy pasjonatów podróży po kraju!

451019614 788333320143482 1567037494908083982 nW dniu 14 lipca na placu przed Zameczkiem odbył się Piknik Edukacyjno- Zawodowy którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Dla najmłodszych zaplanowane były  konkursy, zabawy i gry edukacyjne. Dla młodzieży: warsztaty naukowe, gogle VR i doradztwo zawodowe. Dla dorosłych: strefa pracy. Wszystkie atrakcje oraz gastronomia były bezpłatne. 

Piknik otworzył  gospodarz terenu Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia. Gmina Bliżyn  zaprezentowała na swoim stoisku  swoje rękodzieło oraz wydawnictwa. Strażacy z OSP KSRG Bliżyn przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzili konkursy dla dzieci.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Urząd Gminy Bliżyn zapraszają na „Piknik edukacyjno-zawodowy”, który odbędzie się 14 lipca 2024 r. w godz. 12.00 - 16.00 na Placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie (pl. Broel Platerów 4). To jeden z 20 pikników edukacyjno-zawodowych, które zorganizowane zostaną w każdym ze świętokrzyskich powiatów. Inicjatywa ma na celu promowanie edukacji, kariery zawodowej oraz integrację lokalnej społeczności.

Program pikniku w Bliżynie przewiduje:

  • dla najmłodszych – konkursy, zabawy i gry edukacyjne,
  • dla młodzieży – warsztaty naukowe, gogle VR i doradztwo zawodowe,
  • dla dorosłych – spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i strefa pracy.

Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatnie.

Organizatorzy zapraszają całe rodziny, zapewniając, że każdy znajdzie coś dla siebie!

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, który wpisuje się w Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz patronatami medialnymi: TVP3 Kielce oraz Echo Dnia Świętokrzyskie.

W związku z udziałem naszego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza „Zagórzanie” w konkursie na opracowanie qestu o nazwie „Tajemnice Lasu”, chcielibyśmy podziękować za wsparcie Wszystkim, którzy oddali na Nas głos w w/w przedsięwzięciu. To dzięki głosom Państwa zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu, z czego jesteśmy bardzo dumni. To potwierdza jedno z założeń naszego stowarzyszenia, iż podjęcie inicjatyw w promowaniu Naszych Małych Ojczyzn spotyka się z szerokim odzewem właśnie w tak małych społecznościach jak Nasza. Gmina Bliżyn, a w szczególności wieś Zagórze, ma wiele do zaoferowania pod względem przyrodniczym i historycznym. Chcemy być zaliczani do grona osób, którzy chwalą się i wykorzystują swoje zasoby nie tylko w mikro ,ale w makro zakresie. Należy podkreślić, że to dzięki Wam znaleźliśmy się w czołówce zestawienia. Gmina Bliżyn wraz z naszym Wójtem Panem Mariuszem Walachnią wspierają nas i pomagają nam na każdym etapie prac Stowarzyszenia. Bez promocji Gminy Bliżyn sukces ten byłby niemożliwy.

Dziękujemy bardzo w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 149
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:30 dnia 12.07.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(83), jędrzejowski(84), kazimierski(86), Kielce(87), kielecki(87), konecki(80), pińczowski(87), skarżyski(82), włoszczowski(82)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.07.2024 do godz. 03:00 dnia 13.07.2024

Prawdopodobieństwo: 85%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 115 km/h. Miejscami duży grad.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(83), ostrowiecki(83), sandomierski(82), starachowicki(83), staszowski(82)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.07.2024 do godz. 21:00 dnia 12.07.2024

Prawdopodobieństwo: 70%

Przebieg: Prognozowane są lokalne burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Uwagi: Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(81), jędrzejowski(81), kazimierski(84), Kielce(83), kielecki(83), konecki(77), opatowski(80), ostrowiecki(80), pińczowski(84), sandomierski(80), skarżyski(78), starachowicki(80), staszowski(80), włoszczowski(78)

Ważność: od godz. 11:30 dnia 09.07.2024 do godz. 20:30 dnia 13.07.2024

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 09-10.07 od 28°C do 31°C, w kolejne dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C.

Uwagi: Możliwość podniesienia stopnia zagrożenia. Ostrzeżenie może być kontynuowane.

W związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” pojawia się coraz więcej osób/firm, które oferują wsparcie w uzyskaniu dofinansowania i wykonanie projektów modernizacji w imieniu beneficjentów. Ponieważ proces pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Kielcach przez ww. osoby/firmy wymaga posiadania pełnomocnictwa z podpisem beneficjenta oraz zawarcia odpowiedniej umowy, Zarząd WFOŚiGW w Kielcach apeluje o ostrożność.
Zaleca się uważne czytanie dokumentów oraz zachowanie szczególnej ostrożności  przy przekazywaniu danych wrażliwych osobom trzecim. Pełnomocnictwo pozwala bowiem na zaciągniecie zobowiązań finansowych w imieniu beneficjenta bez jego bezpośredniego udziału. Stwarza to pole do nadużyć, których konsekwencjami zostanie obciążony beneficjent.
Po podpisaniu wymaganych dokumentów, niezbędna jest również kontrola wykonywanych obowiązków zawartych w umowie przez wykonawcę. W przypadku, gdy prace zostaną wykonane niezgodnie z warunkami Programu „Czyste Powietrze”, tj. będą wykonane wadliwie, lub/i termin
realizacji i rozliczenia zostanie przekroczony, beneficjent będzie zmuszony do zwrócenia dotacji wraz z odsetkami.
Aby nie dać się oszukać, powinniśmy dokładnie czytać każdy dokument, a co najważniejsze sprawdzić z kim mamy do czynienia. A gdzie to zrobić? Najlepiej w Gminnym Punkcie Obsługi Programu "Czyste Powietrze". Pracownicy w punkcie pomogą przy wypełnianiu wniosku
i weryfikacji niezbędnych dokumentów. Można także uzyskać tam informacje o firmie, której chcemy zlecić pozyskanie dofinansowania i skonsultować np. umowę, którą dostaliśmy do podpisu.
Lista Gminnych Punktów Obsługi Programu „Czyste Powietrze” w Województwie
Świętokrzyskim dostępna jest na stronie:
http://www.wfos.com.pl/kontakt/gminne-punkty-obslugi-programu-czyste-powietrze

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski