Aktualności

W 2017 roku Polska zajęła 1 miejsce w Unii Europejskiej pod względem przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza rakotwórczym benzo(a)pirenem oraz pyłami zawiesinowymi PM10 i PM 2,5, które powstają podczas spalania paliw w przydomowych piecach i kotłowniach. Koszty zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza w Polsce szacowane są na 125,2 mld zł. Ponadto za przekroczenia dopuszczalnych norm ww. zanieczyszczeń powietrza może skutkować nałożeniem przez Komisje Europejską na Polskę kar finansowych.

W trosce o czystość powietrza na terenie naszego województwa, jak również w celu uniknięcia ewentualnych kar finansowych, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w czerwcu br. podjął dwie uchwały:

            - w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”,

            - w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw.

017 sierpnia Pani Helena Boczek skończyła 103 lata. Jest najstarszą mieszkanką nie tylko naszej gminy, ale również powiatu skarżyskiego. 9 sierpnia Mszę Św. w jej intencji odprawił ks. proboszcz Marek Senderowski, po nabożeństwie członkowie rodziny oraz goście składali Jubilatce życzenia.

W związku z ograniczonymi możliwościami składowania odpadów na terenie PSZOK oraz ze wstrzymaniem przez Regionalną instalację zagospodarowania odpadów w Końskich przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, zmuszeni jesteśmy zawiesić przyjmowanie tej frakcji odpadów od mieszkańców gminy do punktu.

Zawieszenie to obowiązuje do odwołania. W celu uzyskania informacji co do terminu możliwości ponownego przekazania odpadów  wielkogabarytowych na PSZOK, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z urzędem gminy tel. 41 2541 104

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Bliżyn

W dniu dzisiejszym 7 sierpnia 2020 roku 103. urodziny obchodzi mieszkanka naszej gminy
Pani Helena Boczek

z tej okazji czcigodnej jubilatce
składamy
wiązankę najpiękniejszych życzeń: długich lat życia,
dobrego zdrowia i sił, pogody ducha,
kolejnych dni, miesięcy i lat z uśmiechem na twarzy
w otoczeniu kochających osób.

Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn
Jacek Krzepkowski - Przewodniczący Rady Gminy

                                             

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski