0111 par ma??e?skich, prescription mieszka?ców Gminy Bli?yn, look w dniu 7 pa?dziernika ?wi?towa?o jubileusz Z?otych Godów, help czyli 50. po?ycia ma??e?skiego. Z tej okazji z r?k wójta gminy Mariusza Walachni otrzymali Medale za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie, okoliczno?ciowe dyplomy wr?czy? oraz gratulacje z?o?y? im równie? przewodnicz?cy rady gminy Tadeusz ?yjak.

 

Jubilatów oraz wyjątkowo licznie przybyłych ich najbliższych powitała Luiza Jurczyk-Kutryb - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. -Na żaden medal nie pracuje się tak długo - przeszło 18250 dni i nocy. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki - mówiła do Jubilatów.

Później była tradycyjna lampka szampana, odśpiewano „Sto lat”, a spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny przygotowany przez Katarzynę Skarus - dyrektor GOK-u. Wystąpiła grupa taneczna pod kierunkiem Marzanny Godlewskiej, soliści – Julia Wrona i Sebastian Siudak oraz zespół Sobótka.

Pół wieku temu w związek małżeński wstąpili: Stanisława i Eugeniusz Bernatek, Zofia i Stanisław Cukrowscy, Marianna i Janusz Kubicz, Wanda i Marian Lisowscy, Aleksandra i Stefan Milanowscy, Janina i Tadeusz Ołownia, Janina i Stanisław Sarek, Zdzisława i Jan Smulczyńscy, Barbara i Mirosław Szymczak, Anna i Alfred Żak, Zofia i Zdzisław Żak.

Pełna relacja w październikowym Informatorze.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4142

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

 

informator

    Archiwum

 

sens odpady

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

Logo ARR w 1s

CAF w Urzędzie Gminy w Bliżynie

 

2014-10-07 MIR - Banner 300x250

Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej

umws ws baner sipws1

geoportal

wlodawa btn

 

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski