13 Listopad 2018    |    Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Aktualności

01 KopiowanieTaki tytuł nosiła akademia, którą 6 listopada obejrzeliśmy w wykonaniu przedszkolaków i ich wychowawczyń w Mroczkowie na ranczu L5R. Siedmioro najmłodszych złożyło ślubowanie i zostali pasowani na przedszkolaka. Wśród gości, których powitał dyrektor Józef Nowak, byli: wójt Mariusz Walachnia, ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, radny powiatowy Mieczysław Bąk, radni Monika Gruszczyńska, Genowefa Supernat i Szymon Mastalerz, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna Anna Osóbka. Goście obdarzyli najmłodszych upominkami.

01Wyjątkowy charakter miało pasowanie uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Bliżynie w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poza rodzicami, babciami i dziadkami oraz starszymi kolegami w tym ważnym wydarzeniu uczestniczył wójt gminy Mariusz Walachnia, ks. Łukasz Madej, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, dyrekcja szkoły nauczyciele.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie informuje, że od dnia 05.11.2018 do 09.11.2018 w godz. 8:00 do 14:00 (po upływie tego okresu tylko w każdy piątek w godz. od 8:00 do 11:00) wydawane będą skierowania do pomocy w formie paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

Osoby uprawnione to: mieszkańcy gminy Bliżyn spełniający kryterium dochodowe tj;

dla osoby samotnie gospodarującej do wys. 1402,00 zł

dla osoby w rodzinie do wys. 1056,00 zł.

Osoby spełniające te kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie ul. VI Wieków Bliżyna 2, w celu wypełnienia dokumentów.

Należy posiadać dowód osobisty, PESEL wszystkich członków rodziny i dochody netto za miesiąc październik 2018.

 

23 października br. w Tokarni w karczmie Kuźnia Smaków odbyło się wydarzenie promujące ofertę szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym punktem wydarzenia było uroczyste wręczenie certyfikatów Świętokrzyskiej Kuźni Smaków 17 nowym podmiotom z powiatów: skarżyskiego, koneckiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego, które uczestniczyły w projekcie „Świętokrzyska Kuźnia Smaków - lokalna marka” realizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizował Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Wszystkie te podmioty przeszły pozytywnie certyfikację. Z gminy Bliżyn były to 2 podmioty, będące wytwórcami produktów tradycyjnych:

  1. Gospodarstwo Pasieczne „Naturalne Bogactwo” Marek Kołodziej, Drożdżów - Miód nektarowo-spadziowy
  2. „Zagroda Królów” Gabriela Król, Brzeście - Tradycyjny dżem z borówki, Piernik z żytniej mąki, Ocet śliwkowy

 

1. WS - tytuowy slajd KopiowanieW niedzielny wieczór, w dniu 28 października 2018 r. uczestnicy projektu: „Wolontariat - szansą na lepsze jutro”, zorganizowali w Remizie OSP w Nowym Odrowążku - WIECZOREK SENIORA: wspólne spotkanie, dedykowane osobom starszym. Pomimo kiepskiej pogody, Seniorzy przyjęli zaproszenie i przybyli na Wieczorek, któremu towarzyszyła miła, muzyczna atmosfera, sprzyjająca wzajemnej aktywizacji i integracji społecznej.

01 KopiowanieUczniowie reprezentujący Samorządową Szkołę Podstawową Nr 1 w Suchedniowie zwyciężyli w powiatowym etapie konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”. W połowie listopada wystąpią w finale konkursowych zmagań na szczeblu wojewódzkim. Nagrody i upominki wręczyli Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia i komisarz Piotr Mamla, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.

Informacja dot. otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn.
Gmina Bliżyn informuje, że z dniem 15 października zakończyła w 2018 roku realizację zadania pt. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn, którego koszt całkowity wyniósł 35 519,30 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 17 500,00 zł.

logoWFOSiGW

0127 październiku tuż przed koncertem Dominiki Wróbel, dyrektor GOK Katarzyna Skarus wręczyła statuetki Zameczek Kultury osobom, które wspierają pracę Gminnego Ośrodka Kultury. Otrzymali je: wójt gminy Mariusz Walachnia, Monika i Mariusz Rot, Józef i Halina Nowak, Antoni Kozłowski, Radosław Bartkowski, Jarosław Bartkowski, Agnieszka Fąfara-Markiewicz, Radosław Gula i Marek Guzikowski.

 

Podkategorie

 

 

obywatel slidersuwumwsps